Tuesday, September 8, 2009

Adinka Soonka iyo Wadamada qoraxda aysan dhicin dhaqsi